Inizio pagina

Parcu

Corpo della pagina

In su 2009 est istadu inauguradu su parcu chi inghiriat su Museu e chi, pro mèdiu de iscalas e terratzos, collegat sos padilliones partzidos in livellos diferentes. In su parcu ant postu unas cantas isculturas e una funtana monumentale sighende su disegnu de Costantino Nivola.

parco3

architettura1

036 Museo NivolaInfo Museu

Oràrios

Lùnis, Màrtis, Jòvia, Chenàpura, Sàpadu e Dumìnica: 10.30 – 19.30

mèrcurìs tancadu


Prètzios

Billete: chimbe èuros intreu, tres èuros iscontadu

non pagant sos pitzinnos finas a sos 18 annos, sos disàbiles e sos chi los acumpàngiant; sòtzios de su museu.


Bìsitas ghiadas

Bìsitas ghiadas: 2 èuros in prus de su prètziu de su billete intreu.


Cumpartzi in

Agiuda∙nos

Sa donatzione tua nos agiudat a crèschere

Faghe una donatzione